Propositie Regio Deal

Propositie Regio Deal

De propositie Regio Deal is ingediend door de Triple Helix-stuurgroep Regio Deal met volledig commitment op financiën én uitvoeringskracht van de betrokken publieke partners: de gemeenten van de regio Drechtsteden, de gemeente Gorinchem en provincie Zuid-Holland.

BETROKKEN EN ZELFBEWUST!

De propositie Regio Deal is ingediend  door de Triple Helix-stuurgroep Regio Deal met volledig commitment op financiën én uitvoeringskracht van de betrokken publieke partners: de gemeenten van de regio Drechtsteden, de gemeente Gorinchem en provincie Zuid-Holland. De propositie wordt bovendien actief ondersteund door bedrijfsleven (werkgevers Drechtsteden, Federatie ondernemersverenigingen Drechtsteden, de Industriële Kring Gorinchem, diverse beeldbepalende bedrijven), onderwijs (InHolland, Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool, Da Vinci College, de vo-, vmbo- en mbo-scholen in Gorinchem e.o.), zorgorganisaties (Albert Schweitzer ziekenhuis, Rivas Groep), overheden (de gemeenten Altena, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe), regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Economic Development Board Drechtsteden en Economic Board Zuid-Holland. Bij de voorbereidingen van deze propositie waren tal van partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en het maatschappelijk middenveld betrokken. 

De regio Drechtsteden en de functionele regio Gorinchem beschikken over hetzelfde DNA. Bevolkingsopbouw en -samenstelling, economisch profiel, arbeidsmarkt en de ligging in een groene omgeving komen sterk overeen. We hebben dezelfde ambities en knelpunten te overwinnen in het succesvol aanpakken van onze maatschappelijke opgaven. Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie, bevestigt dit in zijn rapport ‘De organisatie van openbaar bestuur en regionaal economische ontwikkeling in Zuid-Holland: "om het ruimtelijk economisch potentieel goed te benutten is het zaak over gemeentegrenzen heen samen te werken en schaalvoordelen te behalen". Ook de minister van BZK onderstreept het belang van regionale samenwerking in ons gebied.

Met de Regio Deal zijn we in staat om nieuwe verbindingen te leggen, anders samen te werken en initiatieven die bijdragen aan de brede welvaart in onze regio’s te versnellen. Wij geven hier graag samen met het Rijk invulling aan.

We zien uit naar het vervolg!

De volledige propositie die op woensdag 27 november is ingediend.

  • Deel op social media: