Projecten

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden

Het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden is een stevig aanbod aan hoger onderwijs aan het realiseren in de Drechtsteden. Dat gebeurt op twee manieren: er komen onder de noemer Dordrecht Academy meerdere Associate degree-opleidingen op het Leerpark Dordrecht vanuit een samenwerking van verschillende hogescholen en het ROC Da Vinci College. Daarnaast wordt Career Boost opgezet. Career Boost jaagt innovatieprocessen tussen studenten, bedrijven en experts aan door middel van onderwijs-activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld door middel van stages, opdrachten en minoren voor met name bachelorstudenten. Zo maken zij kennis met werken in de regio, maar is hun verse kennis en energie ook direct van meerwaarde voor de Drechtsteden. Een lectoraat ontwikkelt samen met het (georganiseerde) bedrijfsleven innovatieagenda’s die de basis vormen voor het onderwijs, en monitort op voortgang en nieuwe ontwikkelingen. 

Innovatie- en Afstudeercentrum Gorinchem

Dit centrum is zowel een fysieke plek als een regionaal programma en maakt de verbinding tussen onderwijs, economie en arbeidsmarkt. Het Innovatie- en Afstudeercentrum Gorinchem(IAC) kent hierin de drie sporen: 

  • Doorlopende leerlijnen in het vmbo, mbo en hbo. 
  • Verbeteren van de aansluiting arbeidsmarkt-bedrijfsleven-zorgsector. 
  • Iedereen doet mee (Leven Lang Ontwikkelen). 

De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven moet de ontwikkelkansen vergroten voor jongeren, werkenden en werkzoekenden in de regio. Bedrijfsinnovaties, onderwijsontwikkelingen en arbeidsmarkt komen samen. Twee ontwikkelthema’s: Smart Industry (digitalisering en robotisering) en Klimaat, Energietransitie & Circulariteit.

MBO Aanpak

In dit samenwerkingsplatform van onderwijs en bedrijfsleven worden medewerkers op mbo-niveau bij- en omgeschoold naar mbo-niveau binnen sectoren waarvoor nu en in de toekomst vraag is op de arbeidsmarkt. De mbo-aanpak luistert naar de naam ‘Baas over je eigen toekomst’. De doelmatigheid van het mbo wordt versterkt. Belemmeringen worden weggenomen om werkzoekenden en werkenden om en bij te scholen. Door regionale intersectorale samenwerking wordt doorstroming tussen sectoren bevorderd. 

Afstand tot de arbeidsmarkt: Perspct

Perspct helpt mensen met een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk. Het ontwikkelt leerlijnen richting betaald werk en garandeert een kwaliteitslabel en vervult binnen het netwerk van maatschappelijke partners, werkgevers, opleiders en leerwerkbedrijven de brugfunctie tussen vraag en aanbod. Perspct verbindt de opgave ‘bestaanszekerheid’ aan de uitstroom naar werk. Dit programma wordt uitgebreid om meer mensen vanuit diverse doelgroepen te kunnen bedienen. Doelstelling is om in 3 jaar 600 mensen te bedienen. 

​​​​​​​

Kansrijk op Nedstaalterrein

Op het voormalige Nedstaalterrein in Alblasserdam start een praktijkleerprogramma waarmee werklozen duurzaam naar een betaalde baan worden begeleid. Bedrijven krijgen ook de gelegenheid hun personeel om- en bij te scholen. De gemeente Alblasserdam, de Sociale Dienst Drechtsteden, het Da Vinci College en de (toekomstige) gevestigde bedrijven werken daartoe samen. Tot en met 2023 worden 100 personen via dit project aan werk geholpen. 

Deel op social media: