Projecten

Dordrecht Academy

Om de Drechtsteden economisch en maatschappelijk sterker te maken, hebben onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen afgesproken om er samen voor te zorgen dat hoger onderwijs in de regio aangeboden wordt. Dit gebeurt vanuit het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden: een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Inholland, Avans Hogeschool, ROC Da Vinci College, werkgevers en gemeente Dordrecht. Samen bouwen zij aan Dordrecht Academy. 

Vanuit Dordrecht Academy worden tweejarige deeltijdopleidingen (Associate degree) aangeboden en komen er uiteindelijk diverse voltijd- en deeltijdopleidingen en innovatieve samenwerkingsmogelijkheden met werkgevers in de regio. Dit alles vanuit een nieuw gebouw op Campus Leerpark in Dordrecht.  Ook valt hier project Career Boost onder: een plek waar projecten, stages, minors en afstudeeropdrachten worden aangeboden aan met name hbo-studenten, zodat zij kennis kunnen maken met werken in de regio.  

Innovatie- en Afstudeercentrum Gorinchem

Dit centrum is zowel een fysieke plek als een regionaal programma en maakt de verbinding tussen onderwijs, economie en arbeidsmarkt. Het Innovatie- en Afstudeercentrum Gorinchem( IAC) kent hierin de drie sporen: 

  • Doorlopende leerlijnen in het vmbo, mbo en hbo. 
  • Verbeteren van de aansluiting arbeidsmarkt-bedrijfsleven-zorgsector. 
  • Iedereen doet mee (Leven Lang Ontwikkelen).

De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven moet de ontwikkelkansen vergroten voor jongeren, werkenden en werkzoekenden in de regio. Bedrijfsinnovaties, onderwijsontwikkelingen en arbeidsmarkt komen samen. Twee ontwikkelthema’s: Smart Industry (digitalisering en robotisering) en Klimaat, Energietransitie & Circulariteit. 

MBO Aanpak

In dit samenwerkingsplatform van onderwijs en bedrijfsleven in de Drechtsteden worden medewerkers op mbo-niveau bij- en omgeschoold naar mbo-niveau binnen sectoren waarvoor nu en in de toekomst vraag is op de arbeidsmarkt. De mbo-aanpak luistert naar de naam ‘Baas over je eigen toekomst’ (BOJET).  Met BOJET wordt bijgedragen aan de regionale aanpak om het tekort aan mbo-banen in de regio te verkleinen en zo aan het sterk houden van de economie in de Drechtsteden. 

Afstand tot de arbeidsmarkt: Perspct

PERSPCT helpt 100 mensen met een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk. Met trots, kwaliteit en perspectief, de kernwaarden van PERSPCT. Het onderzoekt wat mensen nodig hebben om weer aan het werk te gaan en waar hun talenten liggen. Tijdens het programma ontwikkelen de kandidaten onder andere hun werknemersvaardigheden, verhogen ze hun weerbaarheid en er wordt gekeken wat hun kansen op de arbeidsmarkt zijn. Zo laten zij mensen weer meedoen in de maatschappij. 

Het programma vervult binnen het netwerk van maatschappelijke partners, werkgevers, opleiders en leerwerkbedrijven een schakel tussen vraag en aanbod. Dit programma wordt uitgebreid om meer mensen vanuit diverse doelgroepen te kunnen bedienen. Doelstelling is om in 3 jaar 600 mensen te kunnen helpen. 

Kansrijk op Nedstaal-terrein

Op het voormalige Nedstaal-terrein in Alblasserdam start een praktijkleerprogramma waarmee werklozen naar een kansrijke (langdurige) betaalde baan worden begeleid. Ze biedt aan bedrijven de gelegenheid voor om- en bijscholing van hun personeel. De gemeente Alblasserdam, de Sociale Dienst Drechtsteden, het Da Vinci College en de (toekomstige) gevestigde bedrijven werken daarvoor samen. Tot en met 2023 worden 100 personen via dit project aan werk geholpen. 

Deel op social media: