Projecten

Maakfabriek – Focus on Campus

Met de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark hebben de stad Dordrecht en de regio Drechtsteden een sterk begin van een campus staan als centraal punt van innovatie, ondernemen en onderwijs. De bouw van de Maakfabriek moet deze campusontwikkeling naar een nieuwe fase brengen. In de Maakfabriek komt grootschalige ruimte waar startups met een binding met de maritieme en technologische industrie hun innovatieve toepassingen kunnen demonstreren en produceren. Daarnaast wordt ruimte geboden voor toegepast onderwijs in de (metaal)techniek en bouw. 

Innovatie Roadmaps

Dit programma moet de innovatiekracht op een aantal belangrijke thema’s vergroten op het gebied van smart manufacturing, duurzaam varen, deltatechnologie en zorginnovatie. Bestaande initiatieven en partijen (van bedrijven, andere innovatiepartners en onderwijs (consortia) op het gebied van innovatie in de regio worden bij elkaar gebracht op basis van de eerder genoemde thema’s (dat samenbrengen op thema’s worden de Innovatie Roadmaps genoemd), zodat innovatieprojecten kunnen worden versneld en opgeschaald. Voor het opstellen en uitvoeren van die Innovatie Roadmaps worden bedrijven in de trekkersrol gezet, waarbij ze ondersteund worden door de overheid (Drechtsteden) en uitvoeringsorganisaties InnovationQuarter en de Economic Board Drechtsteden. 

Digital Mainport Drechtsteden

Een van de thema's van de onderwerpen van de Innovatie Roadmaps is Digital Mainport Drechtsteden. Digital Mainport Drechtsteden is in 2017 opgericht om meer impact te organiseren met het open en onafhankelijk zakelijk glasvezelnetwerk in de regio Drechtsteden. Met de Regio Deal  is er de mogelijkheid om het platform te ontwikkelen tot een ecosysteem, waarin verschillende partijen hun digitale krachten bundelen en hun innovatiekracht vergroten. Dit biedt de kans voor een koploperspositie in het ontwikkelen van innovaties met nieuwe digitale toepassingen. Hiervoor moet het netwerk worden uitgebreid zodat het voldoet aan de eisen van digitale verbindingen, zoals sensoren en 5G. Met Digital Mainport wordt een regionaal platform geboden voor ontwikkeling van digitale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zowel voor de (technologische) industrie (smart industry) als de brede samenleving (smart city). Door bevordering van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid wordt ingezet op ontwikkeling van digitale vaardigheden, veiligheid en infrastructuur. 

Deel op social media: