Sociale kracht

De Drechtsteden willen ook in sociaal economisch opzicht een sterke regio zijn. De gezondheid en het welzijn van onze inwoners staat voorop. Het zorgt er bovendien voor dat de zorgkosten betaalbaar blijven. De economische groei, die we nastreven en verwachten, moet ook neerslaan op inwoners die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden.

Zelfstandig leven

We willen dat onze inwoners zelfstandig kunnen leven. Als dat op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt, dan bieden wij de ondersteuning die nodig is. We bekijken problemen zoals armoede, gezondheid, schulden, multi probleem gezinnen, vergrijzing en leven in een isolement in samenhang. De oplossingen die we bieden helpen onze inwoners op meerdere levensterreinen vooruit.

Op tijd de juiste hulp

Uitgangspunt bij het bieden van ondersteuning is dat wat de inwoner nodig heeft. We vinden een oplossing in algemene voorzieningen op lokaal niveau, maatwerkvoorzieningen op regionaal niveau en mantelzorg. Tegelijkertijd stimuleren we innovatieve zorgconcepten. De grote uitdaging bij dit alles is het beperken van de zorgkosten, door op tijd de juiste hulp te bieden.

Arbeidsmarkt en sociale kracht

De inwoners van de Drechtsteden vergrijzen. Een meer gemêleerde bevolking, met een grotere sociale kracht is nodig. Een gezonde arbeidsmarkt, met voldoende gekwalificeerd personeel, maakt daarin een groot verschil. Daarom investeren we in een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook zorgen we ervoor dat onze regio aantrekkelijk is voor jongeren en hoger opgeleiden. Dat doen we door te investeren in woningen, bereikbaarheid, en door innovaties in het onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren.

Onze prioriteiten?

  • Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen
  • Meer mensen aan het werk
  • Minder kinderen opgroeien in armoede

Interessante links

Deel op social media: