Drechtsteden Onderneemt: Netwerken

Binnen de regio Drechtsteden werken veel ondernemers samen, zowel regionaal als lokaal. In de Drechtsteden worden er verschillende netwerkbijeenkomsten gehouden om elkaar te ontmoeten en kennis te delen.

Hieronder ziet u een aantal van deze netwerken. Via het afbeeldingen komt u op de websites. Daarnaast heeft elke gemeente op haar website de informatie over en van de lokale ondernemersvereniging(en).

 

Open Coffee Drechtsteden heeft als doel het verbinden van ondernemende mensen, bedrijven en organisaties die representatief zijn voor en een afspiegeling vormen van ondernemend Drechtsteden en bieden een inspirerend netwerkplatform om samenwerkingen te realiseren. Door verbinding en delen van kennis wil Open Coffee Drechtsteden een bijdrage leveren aan een duurzame, lokale economie. Onbekend maakt immers onbemind. Bij Open Coffee Drechtsteden ontstaan relaties en samenwerkingsverbanden tussen mensen en organisaties, die elkaar eerder niet vonden. Iedere eerste donderdag avn de maand vindt de Open Coffe Drechtsteden plaats in C.C. Cascade. 

 

Als eigenaar van een jong bedrijf moet je alles zelf regelen, dat wil zeggen acquisitie, boekhouding, marketing, communicatie en uitvoering. Hoe houd jij al die ballen in de lucht?!
Natuurlijk, sommige taken kun je uitbesteden. Daar betaal je voor, maar jíj houdt tijd over om te ondernemen. Dan helpt een netwerk van actieve ondernemers als jouw back-up en vraagbaak! Dát vind je bij CJBD.

 

Werkgevers Drechtsteden is een ondernemersvereniging voor ondernemingen die werkzaam zijn in de business-to-business markt in de regio Drechtsteden. Werkgevers Drechtsteden richt zich op de grotere ondernemingen, maar kleinere ondernemingen worden niet uitgesloten. ZZP’ers daarentegen en ondernemingen in de detailhandel worden niet toegelaten. Aan leden wordt gevraagd een actieve rol te spelen in de verschillende projectmatige of thematische activiteiten in het kader van de onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen de leden. Aanmeldingen voor het bedrijfslidmaatschap worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

 

U bent ondernemer en doet zaken in de regio. Ontmoet meer collega ondernemers uit jouw regio. Je vergroot hiermee gegarandeerd jouw netwerk en je kennis. Bovendien is het prettig om collega ondernemers te leren kennen. We nodigen je van harte uit om samen met ons zaken te doen. Wordt nu lid van het All-Connected Netwerk en vergroot ons en jouw netwerk. Wij bieden inspirerende workshops, netwerk borrels, besloten bijeenkomsten over actuele onderwerpen

 

 

Deel op social media: