Innovatie stimuleren

Het is belangrijk om MKB-bedrijven te ondersteunen bij innovatie. Want door te innoveren kunnen we de economische groei voor de regio behouden.

Fondsen voor innovatie

Met het 'MKB-katalysatorfonds' voorzien we in de behoefte bij onze MKB-bedrijven om innovatie op gang te brengen. Maar er zijn meer fondsen voor groei en innovatie, zowel bij Innovation Quarter als nationaal en Europees. We willen bedrijven zo goed mogelijk ondersteunen in de toeleiding naar dit soort fondsen.

Startups en ruimte voor vernieuwing

Naast het ondersteunen van bestaande MKB-bedrijven, ondersteunen we startups. We stimuleren nieuwe vormen van innovatief, kansrijk ondernemerschap. Dat vraagt niet alleen om financiering, maar ook om een ruimte waar geëxperimenteerd en geproduceerd kan worden. Daarin voorzien we bijvoorbeeld met de 'Campusontwikkeling Leerpark' en de 'Fieldlab Smart Industry Duurzaamheidsfabriek'. Beiden moeten we krachtig (blijven) ondersteunen.

Koploper

De verandering van de (maritieme) maakindustrie in een kennis gedreven industrie is al in volle gang. Die verandering willen we daar waar mogelijk als overheid actief blijven ondersteunen. Zo houden we de sector ook internationaal concurrerend en zetten we in op behoud en groei van werkgelegenheid.

Interessante links

Deel op social media: