Mooie locaties, goed klimaat

We willen profiteren van de aantrekkende economie. Daarom maken we vaart met de uitgifte van werklocaties. Vraag en aanbod van die locaties houden we in balans. We trekken daarbij samen op met de provincie Zuid-Holland. Met gunstige vestigingsvoorwaarden maken we de groei van bedrijven binnen de regio mogelijk. Zo voorkomen we dat zij wegtrekken.

Promotie en acquisitie

Met promotie en acquisitie willen we meer bedrijven naar de regio trekken. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen gemeentelijk accountmanagement, DEAL!, ROM-D, InnovationQuarter, Rotterdam en partijen met positie in de regio, zoals het Havenbedrijf Rotterdam.

Aantrekkelijk op alle fronten

We laten aan bedrijven zien dat we een aantrekkelijke regio zijn voor hen om zich hier te vestigen. Om dat zo te houden, zetten we daarnaast in op bereikbaarheid, op woningbouw voor studenten en hoger opgeleiden, op innovatie en op een goede match tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Ook maken we werk van het aantrekken en ondersteunen van startups. Bijvoorbeeld met de Campusontwikkeling Leerpark. We helpen bij innovatiefinanciering en het stimuleren de onderlinge netwerkvorming tussen bedrijven.

Interessante links

Deel op social media: