Netwerk versterken

We willen met en voor bedrijven innovatie stimuleren, groei van bedrijven mogelijk maken en sectoren laten samenwerken. Ook willen we met het onderwijs zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel.

Om dat te bereiken werken we samen op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld met de Economic Board Drechtsteden, Werkgevers Drechtsteden, Maritime Delta, InnovationQuarter en de Maritime Board Rotterdam. De Economisch Development Board voor de Drechtsteden speelt een belangrijke verbindende rol om partijen bijeen te brengen en ontwikkelingen voor deze regio aan te jagen.

Interessante links

Deel op social media: