Nieuwe energie

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. De regio is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Want het is zaak om bij te dragen aan een stabieler klimaat en het leefbaar houden van de aarde, voor huidige én volgende generaties. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio.

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie  

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie.  De regio is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Want het is zaak om bij te dragen aan een stabieler klimaat en het leefbaar houden van de aarde, voor huidige én volgende generaties. 

Regionale Energiestrategie (RES)    

Met ruim dertig partijen hebben de Drechtsteden het Energieakkoord Drechtsteden gesloten en is er een eigen Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Hierin staan keuzen over het besparen van energie, duurzame mobiliteit, duurzaam opwekken van energie  en woningen aardgasvrij maken. Bij nieuwbouw zorgen we dat deze energieneutraal is.   

Warmtetransitie 

Nu al zijn de Drechtsteden landelijk koploper in de warmtetransitie als het gaat om aardgasvrije woningen en gebouwen. In de komende jaren gaan duizenden huishoudens van het gas af en zorgen we dat onze energievraag afneemt.  Ook het gebruik van benzine en diesel willen we terugbrengen. We steunen initiatieven voor het gebruik van waterstof bij vervoer over water en we willen dat er voldoende laadpalen voor elektrische auto’s zijn.   

Stap voor stap vooruit  

Veel partijen in de Drechtsteden werken samen om alle ambities ook echt uit te voeren: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de rijksoverheid en provincie en gemeenten. Allemaal met hetzelfde doel: stap voor stap vooruit. We willen de energietransitie zo veel mogelijk met regionale partijen en bedrijven uitvoeren om hiermee regionale inwoners een kans op de arbeidsmarkt te bieden. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio. Dat is slim samen vooruit. 

Meer weten over de Energietransitie van de Drechtsteden?  

Kijk op https://drechtstedenenergie.nl/downloads/energiestrategie-drechtsteden.pdf 

Interessante links

Smart Delta Drechtsteden gaat ook voor 

Deel op social media: