Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Drechtraad - wie zijn wij?

Samenstelling van de Drechtraad

De leden van de Drechtraad worden niet rechtstreeks gekozen. Iedere fractie van de zeven gemeenteraden heeft één (aangewezen) vertegenwoordiger in de Drechtraad. Het aantal leden hangt dus af van het aantal fracties in de gemeenteraden.

Bij de start van de huidige Drechtraad op 17 april 2018, waren er 55 fracties binnen alle gemeenteraden in de Drechtsteden. De huidige Drechtraad startte dus ook met 55 leden.

Bij eventuele splitsingen van fracties in een lokale raad heeft de afsplitsing ook recht op een zetel in de Drechtraad. Het aantal Drechtraadsleden neemt dan dus toe.

Wie maken nog meer deel uit van de Drechtraad?

Naast de Drechtraadsleden, kent de Drechtraad ook:
  • Plaatsvervangende Drechtraadsleden: ieder Drechtraadslid mag een vaste plaatsvervanger hebben
  • Een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
  • Leden van het Drechtstedenbestuur (dagelijks bestuur van de Drechtsteden). Zij hebben geen stemgewicht in de Drechtraad
  • Diverse overlegorganen: de Agendacommissie, de Voorzitterspool, de Auditcommissie en het Presidium
  • Raadswerkgroepen: ad hoc commissies, door de Drechtraad ingesteld
  • een Regiogriffie: zij verzorgt de ondersteuning van de DrechtraadStemgewicht

Extra bijzonder is dat elk Drechtraadslid zijn eigen ‘PDF-bestandstemgewicht’ heeft. Hoe zwaar zijn of haar stem in de Drechtraad weegt, hangt af van het aantal stemmen dat zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft behaald. Zo heeft de Drechtraad een directe verbinding met de gekozen gemeenteraden.