Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Drechtraad - wie zijn wij? Agendacommissie

Agendacommissie

De Agendacommissie:

  • stelt de concept-agenda’s vast voor de vergaderingen van de Drechtraad en de Carrousels
  • draagt er zorg voor dat bij elk agendapunt is vermeld of het informerend of opiniërend van aard is
  • bepaalt wie als voorzitter van een Carrousel fungeert en welke portefeuillehouder(s) in de vergadering word(t)(en) uitgenodigd

De Agendacommissie vergadert ten minste één keer per maand. In de maanden juli en augustus is er geen vergadering.

Samenstelling


De Agendacommissie bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad en twee raadsleden per gemeente. De plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad is voorzitter van de Agendacommissie.

De Agendacommissie bestaat uit de volgende personen:

dhr. P. Boudewijn                    

P. Boudewijn                      P. Sterrenburg                  M. Nijhof

Voorzitter                           CU                                     BVD
                                           Alblasserdam                    Dordrecht

 


R.W. Philippo                      J.A. Meerkerk                  A. Ouwerkerk

T@B                                  SGP                                  VVD
Hardinxveld-                      Hardinxbveld-                    Hendrik-Ido-Ambacht
Giessendam                      Giessendam        M.C.G. Gommans-Dane   P.H. van Meeuwen            R.B. de Munck 

D66                                    SGP-CU                            D66/VSP
Hendrik-Ido-Ambacht        Sliedrecht                          Sliedrecht


E.B.A. Lichtenberg           C. Moorman

CDA                                  ABZ
Papendrecht                     Zwijndrecht


Ambtelijke ondersteuning:
  • mevr. J. Heijmans (regiogriffier Drechtsteden)
  • dhr. P.I.M. van den Wijngaart (secretaris Drechtsteden)
  • mevr. T.M.E. Petersen ( medewerker regiogriffie)