Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Drechtraad - wie zijn wij? Drechtstedenbestuur

Drechtstedenbestuur

Het Drechtstedenbestuur is het dagelijks bestuur van de Drechtsteden. In het bestuur zitten een burgemeester of wethouder(s) uit iedere gemeente.

Het Drechtstedenbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en de bewaking van beleidsprocessen.

Besluiten en voorstellen

Het Drechtstedenbestuur neemt besluiten over voorgesteld regionaal beleid en projecten. Als het voorgestelde beleid en de projecten passen binnen een eerder door de Drechtraad vastgesteld kader (bijvoorbeeld het regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden), dan is het besluit daarmee vastgesteld.

Als het voorgestelde regionale beleid of project niet binnen het vastgestelde kader valt, doet het Drechtstedenbestuur een voorstel aan de Drechtraad.


Portefeuillehoudersoverleggen

Het Drechtstedenbestuur wordt geadviseerd door portefeuillehoudersoverleggen (PFO). Het Drechtstedenbestuur kent PFO's op de volgende onderwerpen:

  • Bestuur
  • Middelen
  • Sociaal
  • Economische en ruimtelijke strategie
  • Uitvoering van beleid en bewaking processen


Meer over het Drechtstedenbestuur en de samenstelling