Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |

Presidium

Het Presidium bespreekt de algemene zaken over het functioneren van de Drechtraad.

Het Presidium bestaat uit:
  • de voorzitter van de Drechtraad
  • de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad
  • twee leden per politieke partij of regiofractie in de Drechtsteden

De leden van het Presidium zijn lid van de Drechtraad en worden door de Drechtraad benoemd. Elk lid van het Presidium kan de voorzitter verzoeken een vergadering van het Presidium te beleggen.


Samenstelling


De volgende personen zijn benoemd tot leden van het Presidium van de Drechtraad:
Ambtelijk wordt het Presidium ondersteund door mevr. J. Heijmans (regiogriffier) en mevr. T.M.E. Petersen ( medewerker regiogriffie )