Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Nieuws

Nieuws

 • Verkiezingen

  Nieuwe Drechtraad

  Na de verkiezingen voor de gemeenteraden komt er ook weer een nieuwe Drechtraad. De stemverhoudingen in de nieuwe Drechtraad zijn inmiddels bekend. ≫ Lees meer

   
 • gemeentehuis zwijndrecht

  Drechtstedendinsdag 12 december in Zwijndrecht

  Op 12 december 2017 vindt Drechtstedendinsdag plaats in het Gemeentehuis van Zwijndrecht. Deze Drechtstedendinsdag begint met een themabijeenkomst, waarin een doe-workshop wordt gehouden met het onderwerp Codeuur Drechtsteden. Om 19.35 uur start een Carrousel Integraal over Innovatie en MBK-stimulering binnen Drechtsteden. Om 20.45 uur start de Drechtraadsvergadering. Op de agenda staan onder meer drie voorstellen vanuit het sociale domein, de Tweede Bestuursrapportage 2017, de Energiestrategie Drechtsteden Neutraal, de Woonvisie Drechtsteden 2017-2031, de Strategische Spooragenda 2040 ≫ Lees meer

   
 • Energieneutraal Drechtsteden

  Vóór 2050 wil de Regio Drechtsteden energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat op jaarbasis het energiegebruik binnen de Drechtsteden per saldo nul of lager is. Om dit te bereiken worden huizen niet meer aangesloten op aardgas en rijden auto's niet meer op benzine of diesel. Samen met overheden, ondernemers en nutsbedrijven is hiervoor en Energiestrategie ontwikkeld. De energiestrategie 'Drechtsteden, Energieneutraal 2050' is op de Drechtstedendinsdag van 7 november besproken. ≫ Lees meer

   
 • Iconen

  De Drechtsteden hebben iconen nodig

  Drechtsteden moet een toonaangevende regio worden. De Economic Development Board (EDB) onder leiding van Sjoerd Vollebregt wil daarbij het 'water' als het speciale kenmerk van de Drechtsteden beter inzetten om de regio op de kaart te krijgen. ≫ Lees meer

   
 • Wouter Kolff

  Wouter Kolff voorzitter van de Drechtraad

  Tijdens de vergadering van de Drechtraad van 3 oktober 2017 is burgemeester A.W. (Wouter) Kolff van Dordrecht benoemd tot voorzitter van de Drechtraad. Tijdens zijn eerste toespraak in de Drechtraad dankt Wouter Kolff de Drechtraadsleden voor het in hem gestelde vertrouwen. De nieuwe voorzitter roept op tot 'minder bestuurlijke drukte en meer effectiviteit'. Hij spoort de raadsleden aan om echt volksvertegenwoordigers te zijn. "Dat is meer dan alleen vergaderen in gemeentehuizen, dat is het oor te luister leggen in de samenleving", aldus Kolff. "Meer vertrouwen en minder controle zorgen voor ruimte en resultaat". ≫ Lees meer

   
 • Drechtsteden bereikbaar

  Hoe houden we de Drechtsteden bereikbaar?

  De Drechtsteden willen graag groeien. Dat betekent dat er woningen moeten komen en dat er voldoende werkgelegenheid is. Maar al deze bedrijvigheid vraagt om een goede bereikbaarheid van de Drechtsteden. IE_stringNumber=4Tijdens de Drechtstedendinsdag van 3 oktober is er door de (Drecht)raadsleden gesproken over de Logistieke Agenda Drechtsteden. Er wordt gezocht naar oplossingen om de bereikbaarheid in de Drechtsteden over weg, spoor en water te verbeteren. Het doorgaande wegverkeer en het verkeer dat binnen de Drechtsteden zijn bestemming heeft, zorgt voor opstoppingen en files in onze regio. Dit maakt slimme en innovatieve oplossingen noodzakelijk. De Drechtraadsleden willen een goede samenhangende visie tussen wonen, werken en duurzaamheid. ≫ Lees meer

   
 • werkbezoek Drechtraad

  Drechtraad op werkbezoek naar Eindhoven

  Op vrijdag 22 september verdiepen ruim 40 leden van de Drechtraad zich in de vraag: Hoe heeft Eindhoven zich in betrekkelijk korte tijd weten te ontwikkelen tot de toptechnologieregio van de wereld. Wat is het geheim achter de brainport? En wat kunnen de Drechtsteden hiervan leren. ≫ Lees meer

   
 • woonvisie drechtsteden

  Goed wonen in de Drechtsteden

  "Goed leven in de Drechtsteden",  dat is waar de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur hard aan werken. Behalve goede bereikbaarheid en goede werkgelegenheid betekent dit ook dat het 'goed wonen' moet zijn in de Drechtsteden. Het woningaanbod moet beter aansluiten bij de wensen van de inwoners.Voor de periode 2017-2030 is een nieuwe woonvisie opgesteld. Deze woonvisie moet de Drechtsteden economisch sterker maken. Deze concept-woonvisie is dinsdag 5 september besproken op de Drechtstedendinsdag, met de (Drecht)raadsleden en een vertegenwoordiging van woningbouwcorporaties en makelaars. Bekijk hier het filmpje van RTV Dordrecht over de Woonvisie ≫ Lees meer

   
 • Afscheid voorzitter van der velden

  Afscheid Peter van der Velden als voorzitter Drechtraad.

  De Drechtraadsvergadering van dinsdag 5 september stond in het teken van het afscheid van voorzitter Peter van der Velden. Na het vertrek van de Dordtse burgemeester Arno Brok, heeft Van der Velden een half jaar de voorzittershamer in handen gehad. Portefeuillehouder Hans Tanis merkte in zijn toespraak namens het Drechtstedenbestuur op dat Van der Velden zich niet opstelde als iemand die een half jaar op de winkel paste. "U zat meteen op de bok". ≫ Lees meer

   
 • Drechtraad viert 12 ½ -jarig jubileum

  De Drechtraad bestaat 12,5 jaar. Op een speciale bijeenkomst dinsdag 6 juni in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam werd in het bijzijn van demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), voorzitter Peter van der Velden van de Drechtraad en de Drechtsteden en professor Marcel Boogers stilgestaan bij het jubileum van de bestuurlijke samenwerking in de regio Drechtsteden. ≫ Lees meer

   
 • Op weg naar een regionale energiestrategie Drechtsteden

  Regionale Energiestrategie

  Tijdens de thematafel 'Regionale Energiestrategie' in de Carrousel Fysiek op 6 december 2016 werden de leden van de Drechtraad geïnformeerd over actuele ontwikkelingen rondom de regionale energiestrategie en het Energieakkoord met de provincie. De Drechtraadsleden gingen met experts van Stedin, HVC, TNO en een inwoner in gesprek over de energieopgave en mogelijke invulling daarvan in onze regio. ≫ Lees meer

   
 • Onderzoekcentrum Drechtsteden

  Themabijeenkomst 'Onderzoek in de Drechtsteden'

  Tijdens de themabijeenkomst 'Onderzoek in de Drechtsteden' op 6 december 2016 werden de raadsleden en bestuurders op interactieve wijze meegenomen in de uitkomsten van de Kerncijfers Drechtsteden. Onderzoekers Susan van Oostrom en Ingrid Soffers lieten de aanwezigen in de zaal kennismaken met de cijfers door hen te laten 'stemmen' op het goede antwoord op vragen als: 'Hoeveel inwoners hebben de Drechtsteden?' en 'Hoeveel passagiers heeft de waterbus jaarlijks in deze regio?' ≫ Lees meer