Spring naar inhoud
Drechtraad tot 2014 Drechtraad

Drechtraad

Het Algemeen Bestuur van de regio is de Drechtraad. De Drechtraad is het hoogste bestuursorgaan in de Drechtsteden en werkt kaderstellend en controlerend.

Iedere politieke fractie in de Drechtsteden heeft een vertegenwoordiger in de Drechtraad. De Drechtraad wordt ondersteund door een regiogriffie.

Nadere informatie kunt u vinden in het Raadsinformatiesysteem Drechtraad.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot (vergaderingen van) de Drechtraad?
Neemt u dan contact op met de regiogriffie. Dat kan via regiogriffie@drechtsteden.nl