Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Vragen, moties en amendementen

Vragen, moties en amendementen

In het Reglement van Orde van de Drechtraad zijn bevoegdheden opgenomen zoals recht van amendement, motie, initiatief en interpellatie.


Moties en amendementen

Moties en amendementen moeten schriftelijk aan de voorzitter worden overhandigd voor de vergadering begint.


Schriftelijke vragen aan het Drechtstedenbestuur

Schriftelijke vragen aan het Drechtstedenbestuur (artikel 39 RvO) worden via de Regiogriffie bij de voorzitter ingediend. U krijgt zo snel mogelijk antwoord (binnen 30 dagen).
Beantwoording geschiedt schriftelijke; deze wordt ook op de lijst van ingekomen stukken geplaatst.


Technische vragen

Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond en de agenda van de Drechtraad kunnen technische vragen worden gesteld.
Deze vragen kunt u indienen via regiogriffie@drechtsteden.nl bij voorkeur tot 12.00 uur op de donderdag voor de Drechtstedendinsdag. Deze vragen worden dan uiterlijk de dag voor de Drechtstedendinsdag beantwoord.

U kunt ook telefonisch uitleg krijgen. Hiervoor belt u met onderstaand telefoonnummer van de Regiogriffie.