Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Over de Drechtraad

Vertegenwoordigers van inwoners

De Drechtraad telt 56 leden en vertegenwoordigt indirect alle inwoners van de Drechtsteden. Iedere lokale fractie in de regio levert namelijk een lid aan de Drechtraad. Hoe meer lokale partijen, hoe groter de Drechtraad.


Reglement van orde

De Drechtraad beschikt over een eigen PDF-bestandReglement van orde. Hierin zijn bevoegdheden opgenomen zoals recht van amendement, motie, initiatief en interpellatie. Moties en amendementen moeten schriftelijk aan de voorzitter worden overhandigd voor de vergadering begint.


Met ingebouwde zekerheden...

Om ervoor te zorgen dat er altijd goed bestuurd kan worden, mag ieder Drechtraadslid een vaste plaatsvervanger hebben. Ook is er een plaatsvervangend voorzitter beschikbaar. De Agendacommissie, de Voorzitterspool, de Auditcommissie en het Presidium zorgen voor structuur.  Waar nodig stelt de Drechtraad tijdelijke werkgroepen in. Een regiogriffie zorgt voor de ondersteuning van de Drechtraad. De leden van het Drechtstedenbestuur zijn betrokken bij de Drechtraad, maar mogen niet stemmen in de Drechtraad.


..en gewogen stemmen

Ieder Drechtraadslid heeft een eigen PDF-bestandstemgewicht. Hoe zwaar zijn of haar stem in de Drechtraad weegt, hangt af van het aantal stemmen dat zijn of haar partij bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalde. Zo heeft de Drechtraad een directe verbinding met de gekozen gemeenteraden.

Delen:
LinkedIn