Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Aantrekkelijk woonklimaat Verbetering luchtkwaliteit

Verbetering luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in de Drechtsteden is de afgelopen vier jaar beter geworden en voldoet aan de Europese wettelijke normen. Dat blijkt uit de Monitorings-rapportage 2016 over het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015.

De huidige (jaar 2015) en prognose berekeningen voor NO2 en fijnstof PM10, en ultrafijnstof PM2,5 in het jaar 2020 laten zien dat overal in de Drechtsteden wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit (maximaal 40 µg/m3 voor NO2 en PM10 en maximaal 25 µg/m3 voor PM2,5). Inmiddels zijn de luchtkwaliteitsgegevens over het jaar 2016 ook bekend. Per gemeente is er een detailoverzicht voor NO2, PM10, het aantal overschrijdingsdagen van de daggemiddelde concentratie, en PM2,5 te over de jaren 2015 en 2016 vinden op https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/.

Voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn de afgelopen jaren diverse projecten en activiteiten in de Drechtsteden uitgevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo is het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen uitgebreid en varen er waterbussen met schone motoren. Aan de kades zijn walstroomkasten geplaatst die elektriciteit aan binnenvaartschepen leveren. Daardoor hoeven er minder vervuilende dieselgeneratoren te worden gebruikt. In de Drechtsteden rijden Hybride en volledig elektrische bussen. Ook de komst van nieuwe fietsenstallingen en parkeerterrein Weeskinderendijk (parkeren op afstand) dragen bij aan minder uitstoot door autoverkeer.

De trend van verbetering in de luchtkwaliteit zet zich voort. Het gaat de goede kant op, maar de Drechtsteden willen beter. In de komende periode blijft de regio actief met projecten gericht op maatregelen zoals bij de aanpak van de N3 en doorstroming op de A15 en de verduurzaming van de warmtevoorziening zoals met het Warmtenet. Ook wordt energiebesparing bij inwoners en bedrijven o.a. via projecten voor zonnepanelen gestimuleerd. Daarnaast stimuleert de regio het elektrisch rijden met nog meer oplaadpunten, omdat er een sterke groei verwacht wordt in elektrische voertuigen. Verder besteedt de regio, door middel van publiciteitscampagnes, aandacht aan emissie van openhaarden en stookgedrag.

Verbetering van de luchtkwaliteit blijft de komende tijd op ook de agenda van de regio staan, met:

  • Beter Benutten (in samenwerking met de verkeersonderneming Rotterdam)
  • de verdere uitrol van het warmtenet in Dordrecht
  • de realisatie van de laadinfrastructuur voor elektrische en hybride (bedrijfs)auto’s.