Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Aantrekkelijk woonklimaat Verbetering luchtkwaliteit

Verbetering luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit draagt bij aan een gezond woon- en leefklimaat in de Drechtsteden. In het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 zijn een aantal maatregelen beschreven. Het regionaalprogramma maakt deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Veel activiteiten uit het Programma Luchtkwaliteit 2006-2015 zijn inmiddels uitgevoerd, zoals:

  • plaatsing van walstroomkasten voor binnenvaartschepen
  • de introductie van hybride bussen in Dordrecht
  • uitbreiding van (gratis) fietsenstallingen
  • de aanleg van de parkeervoorziening Weeskinderendijk (parkeren op afstand)

De berekende concentraties voor stikstofdioxide en fijn stof liggen (net) onder de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit.

Het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 is, net als het NSL, verlengd tot 1 januari 2017. Vanuit het regionaal programma wordt in samenwerking met de provincie in 2015 ingezet op verschoning van acht waterbussen. De motoren worden vervangen en voorzien van een systeem van uitlaatgasnabehandeling, waardoor de uitstoot van fijn stof en NOx voor 90% wordt verminderd. 

Verbetering van de luchtkwaliteit blijft de komende tijd op ook de agenda van de regio staan, met:

  • Beter Benutten (in samenwerking met de verkeersonderneming Rotterdam)
  • de verdere uitrol van het warmtenet in Dordrecht
  • de realisatie van de laadinfrastructuur voor elektrische en hybride (bedrijfs)auto’s.