Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Energie Energiestrategie Drechtsteden

De Energiestrategie Drechtsteden

Bedrijven, gemeentes, bewoners en organisaties in de regio hebben samen de 'Energiestrategie Drechtsteden' opgesteld. Het is een ambitieus plan van aanpak om te komen tot een energieneutrale regio vóór 2050. De regio wil op deze manier haar bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 dat Nederland heeft ondertekend.

Bekijk de korte film voor een impressie van de voorbereidende fase met ruimtelijke ateliers, het leerlingenatelier en de conferentie op 7 juni 2017, samen met uitspraken van enkele samenwerkingspartners.


 Op weg naar een regionale energiestrategie Drechtsteden


Wat willen we bereiken?

De Energiestrategie Drechtsteden is een gedeelde visie op de toekomst van onze energievoorziening, die moet leiden tot schone, duurzame en betaalbare energie. Het is ook een visie op de Drechtsteden: de Energiestrategie draagt bij aan minder files, schonere lucht, werkgelegenheid, kwaliteit van de woningen, leefbaarheid en versterking van het vestigingsklimaat. De Adviesraad van de Energiestrategie Drechtsteden heeft eind augustus 2017 groen licht gegeven voor de uitvoering ervan.

De partners werken met elkaar langs vijf ontwikkellijnen:

        stoppen met gebruik van aardgas;

        stoppen met gebruik van benzine, diesel e.d.;

        sterk inzetten op energiebesparing;

        duurzame opwekking van elektriciteit;

        realisering van de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst.

Alle deelnemende partijen spelen een rol bij de uitvoering en monitoring. Wie wat doet wordt gezamenlijk uitgewerkt in een jaarlijkse Samenwerkingsagenda, in vervolgonderzoeken en uitvoeringsplannen.

 Energiestrategie Drechtsteden cover

PDF-bestandDownload de definitieve versie van de Energiestrategie Drechtsteden

Drechtsteden is een pilotregio

De regio Drechtsteden is ook als pilotregio geselecteerd voor steun vanuit het Rijk, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen; de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen.

Naast de Drechtsteden zijn  er nog vier andere pilotregio’s: Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant en Friesland. Ook andere regio's in Nederland bereiden zich voor op een regionale energiestrategie. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen die de vijf pilotregio's opdoen. De regionale en nationale strategieën kunnen zo ook beter op elkaar worden afgestemd. Uiteindelijk moeten alle regio's een energiestrategie hebben, zodat we landelijk aan de afgesproken Europese klimaatdoelstellingen kunnen voldoen.

Bekijk de website van de regionale energiestrategieën.

Drechtsteden blij met pilotfunctie

Films en tv-uitzendingen

Uitzending Rechtstreeks uit de Drechtraad RTV Dordrecht

Film leerlingenatelier

Animatie Energieakkoord Drechtsteden
Publicaties

PDF-bestandStructuur netwerksamenwerking en Drechtsteden
PDF-bestandrechtsteden Energieneutraal 2050 Samenwerkingsovereenkomst
PDF-bestandDrechtsteden Energieneutraal 2050, Samenwerkingsagenda 2018
PDF-bestandSamsom voorzitter Programmaraad
PDF-bestandPersbericht Drechtsteden Energieneutraal 2050

PDF-bestandEnergiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050
PDF-bestandToekomstperspectief Drechtsteden Energieneutraal 2050
PDF-bestandBijlagen Toekomstperspectief Drechtsteden Energieneutraal 2050
PDF-bestandZo werkt de energietransitie door op uw economie
Artikel: Pilotregio Drechtsteden

Nieuwsbrieven

PDF-bestandNieuwsbrief Energiestrategie editie 1
PDF-bestandNieuwsbrief Energiestrategie editie 2
PDF-bestandNieuwsbrief Energiestrategie editie 3
PDF-bestandNieuwsbrief Energiestrategie editie 4
PDF-bestandNieuwsbrief Energiestrategie editie 5

 

Links

Regionaal Energieloket


De Drechtsteden zetten het komende jaar (tweede helft 2016 en eerste helft 2017) flink in op het verduurzamen van de energievoorziening. Dat doen we door –samen met de provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta en waterschap Rivierenland- een energiestrategie uit te werken voor de korte en lange termijn.