Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Energie Warmte Transitie Atlas Kansen 'Drechtsteden zonder aardgas' in kaart

Kansen 'Drechtsteden zonder aardgas' in kaart

Het Kabinet maakte in 2016 bekend dat Nederlandse huizen en kantoren in 2050 niet meer verwarmd worden met aardgas. Gemeenten krijgen een rol om deze transitie naar een gebouwde omgeving zonder aardgas te begeleiden. De regio Drechtsteden brengt daarom met de Warmte Transitie Altas in kaart welke kansen er zijn voor een regio zonder aardgas.

Een online analyse-tool

De Warmte Transitie Atlas is een online analyse-tool, die op een interactieve kaart de kansen voor een meer duurzame warmtevoorziening laat zien. De tool is ontwikkeld door ruimtelijk adviesbureau Over Morgen.

De atlas brengt op basis van het aanwezige type woningbouw in kaart welke wijken het meest geschikt zijn om over te gaan naar duurzame warmte en welke wijken naar all electric concepten kunnen overgaan. De atlas brengt ook potentiƫle bronnen, zoals rest- of aardwarmte, in kaart. 'No regret' maatregelen, zoals nieuwbouwwijken zonder aardgas, kunnen ook met de atlas worden getoond. Ook biedt de atlas inzicht in de potentie voor rendabele besparingsmaatregelen. Door verschillende informatielagen te combineren, ontstaat een duidelijk inzicht in de kansen voor een meer duurzame energievoorziening.

Warmte Transitie Atlas op volledig scherm

Warmte Transitie Atlas