Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Nieuws

Nieuws

 • Diederik Samson

  Diederik Samsom boegbeeld energietransitie Drechtsteden

  Aan de slag voor een energieneutrale regioWoensdag 20 december 2017 is Diederik Samsom benoemd als voorzitter van de Programmaraad voor de Energiestrategie Drechtsteden. Daarmee wordt hij het boegbeeld van deze enorme energieopgave in de regio. De voormalige politicus verbindt zich voorlopig voor maximaal een jaar aan het project.De doelstellingen van de Energiestrategie Drechtsteden zijn in lijn met het ambitieuze Klimaatakkoord van Parijs. Zo wil de regio in 2050 onder meer los zijn van aardgas en fossiele brandstoffen en flink besparen op energieverbruik. Alle energie die daarna nodig blijft, is duurzaam opgewekt. “De Drechtsteden laten met deze aanpak zien dat ze het niet bij mooie ambities willen laten, maar echt werk willen maken van een energieneutrale regio. Ik vind het een eer om daaraan te mogen meewerken”, aldus Diederik Samsom.Brede samenwerkingDe regio Drechtsteden startte vorig jaar als een van de vijf pilotregio's in Nederland. In de tussentijd is er veel werk verzet. Bijna dertig bedrijven en organisaties haakten aan, waaronder corporaties, nutsbedrijven, het onderwijs, het bedrijfsleven, bewoners, waterschap Hollandse Delta, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, het Rijk, provincie Zuid-Holland, individuele gemeenten in de Drechtsteden en de regio Drechtsteden.Gezamenlijk stelden zij een energiestrategie op, waarin staat hoe de regio haar ambitieuze doelen wil bereiken.Van pilot naar koploperIn augustus van dit jaar is de gezamenlijke strategie gepresenteerd, waarna is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst en een agenda voor 2018. Beide worden begin februari ondertekend. "Het voorwerk is gedaan, we gaan nu echt aan de slag", aldus regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid Jacqueline van Dongen. "We willen van pilotregio naar koploper."Samsom sluit zich hier graag bij aan. “Van praten naar doen, dat mo ≫ Lees meer

   
 • de winnende leerlingen met oorkonde

  Regionale KinderKlimaatTop 2017

  Kinderen presenteren duurzame ideeën voor school van de toekomstideeën voor school van de toekomstKinderen presenteren duurzame ideeen voor school van de toekomst ≫ Lees meer

   
 • Energieneutraal

  Drechtsteden energieneutraal vóór 2050

  In 2015 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord van Parijs, met als doel het terugdringen van de opwarming van de aarde. En het zorgen voor minder broeikasgassen. Er is veel nodig om dat te bereiken, ook in de Drechtsteden. ≫ Lees meer

   
 • KinderKlimaatTop

  KinderKlimaatTop Drechtsteden 10 november 2017

  Op vrijdag 10 november 2017 organiseren de Drechtsteden en Duurzaamheidscentrum Weizigt een regionale KinderKlimaatTop in het ENERGIEHUIS in Dordrecht. ≫ Lees meer

   
 • Energieconferentie Drechtsteden Energieneutraal in 2050

  Wethouder Jacqueline van Dongen, portefeuillehouder Duurzaamheid en Milieu van de Drechtsteden zette in haar welkomstwoord meteen de toon: Gaan we er voor.....of gaan we er over?Blijven we aan het praten of gaan we het doen?Deze oproep was voor de aanwezigen het sein om aan de slag te gaan.Onderstaand de presentaties. ≫ Lees meer

   
 • Film leerlingenatelier in Alblasserdam

  Op maandag 22 mei 2017 hebben leerlingen van groep 8 van basisschool De Schalm in Alblasserdam nagedacht over onze energievoorziening in 2050. En daar bleken ze best ideeën over te hebben! Dit leerlingenatelier maakt onderdeel uit van de Energiestrategie Drechtsteden. Van het leerlingenatelier is een kort filmpje gemaakt dat is getoond tijdens de energieconferentie op 7 juni. Wie dit heeft gemist kan het filmpje hier alsnog bekijken. ≫ Lees meer

   
 • 7 juni Energieconferentie Drechtsteden

  In 2050 willen de Drechtsteden energieneutraal zijn. Dat kan door minder energie te gebruiken en alle energie die dan nog nodig is duurzaam op te wekken. ≫ Lees meer

   
 • Infrastructuur Drechtsteden energieneutraal

  Een mooie opdracht aan de deelnemers van het tweede Ruimtelijke atelier. Zij zijn daarmee op 8 mei 2017 serieus aan de slag gegaan. ≫ Lees meer

   
 • tekening energieleveranciers

  Drechtsteden in 2050: hoe ziet dat er uit?

  Stel: we zijn dan 100% Energieneutraal, hoe ziet de regio er dan uit?Tijdens het eerste Ruimtelijk Atelier op 10 april 2017 kregen de deelnemers drie toekomstscenario's gepresenteerd. ≫ Lees meer

   
 • logo Energiestrategie

  De Drechtsteden zijn in 2050 Energieneutraal

  We gebruiken veel minder energie. De energie die nodig is wekken we duurzaam op. Daardoor is onze leefomgeving schoner, zijn we minder afhankelijk van derden en blijft het geld dat we uitgeven aan energie grotendeels in onze regio.Er wordt in de regio hard gewerkt om deze ambitie te realiseren. Dat doen we niet alleen maar samen met de inwoners, bedrijven, corporaties en instellingen.Lees meer in de ≫ Lees meer

   
 • Van gas af in de bebouwde omgeving

  Veel organisaties en gemeenten werken aan de transitie van gas af in de gebouwde omgeving. Ook in de Drechtsteden werken we daar aan mee. Maar wat betekent dit nu voor u als inwoner? ≫ Lees meer

   
 • Grote belangstelling voor collectieve inkoopactie 'Heel Drechtsteden Isoleert'

  In november 2016 organiseerde het Regionaal Energieloket een groepsaankoop isolatie in de Drechtsteden. Tijdens bewonersavonden in Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht lieten al 327 inwoners zich informeren over isolatiemaatregelen voor hun woning en de voordelen van het collectief aanschaffen hiervan. ≫ Lees meer

   
 • Energieloket Drechtsteden

  Het Energieloket Drechtsteden helpt u als woningeigenaar in de Drechtsteden met uw vragen rondom het duurzaam verbouwen van uw woning. Met behulp van handige tools, onafhankelijke informatie en een koppeling met het lokale bedrijfsleven ziet u snel welke maatregelen interessant zijn om te nemen en welke aanbieders in de regio hierbij kunnen helpen.Dit energieloket is een initiatief van de 17 regiogemeenten van Zuid-Holland Zuid in samenwerking met Bleeve.nl, de maatschappelijke organisaties Drechtse Stromen, Blauwzaam, HoekscheWaardDuurzaam en de beroepsorganisaties Unetio VNI en Bouwend Nederland. ≫ Lees meer

   
 • Drechtsteden maken werk van energie

  De Drechtsteden zetten het komende jaar (tweede helft 2016 en eerste helft 2017) flink in op het verduurzamen van de energievoorziening. Dat doen we door –samen met de provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta en waterschap Rivierenland- een energiestrategie uit te werken voor de korte en lange termijn. ≫ Lees meer

   
 • Op weg naar duurzame basisscholen in de Drechtsteden

  In 2015 is de regio Drechtsteden is het project 'Energiebesparing basisscholen in de Drechtsteden' gestart. Met dit project willen de Drechtsteden scholen stimuleren en helpen om energie te besparen en een beter binnenklimaat in de scholen te realiseren. ≫ Lees meer

   
 • Nieuwe subsidieregeling duurzame energie

  Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met deze energieregeling (totaal budget van €70 miljoen in 2016) kunnen particulieren, verenigingen, ondernemers en woningbouwcorporaties een subsidie aanvragen voor één of meerdere installaties voor de productie van duurzame energie. U kunt hierbij denken aan een verwarmingstoestel met warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel of een op houtachtige biomassa gestookte ketel.Meer weten over deze subsidieregeling? Kijk op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde ≫ Lees meer

   
 • Drechtsteden steeds duurzamer

  Door energiebesparing, duurzame energieopwekking en duurzame mobiliteitIn de Drechtsteden wordt aan duurzaamheid invulling gegeven met het Duurzaamheidsprogramma 2016-2018. De regio gaat initiatieven en duurzaamheidsprojecten stimuleren, mogelijk maken en ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen. ≫ Lees meer

   
 • Drechtsteden lucht

  Drechtsteden blijven werken aan betere luchtkwaliteit

  De luchtkwaliteit in de Drechtsteden valt net binnen de landelijke normen. Toch blijven we inzetten op de verbetering van luchtkwaliteit en nemen daarvoor ook dit jaar nog een aantal maatregelen. ≫ Lees meer