Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Aardgasvrij

Huishoudens, de dienstensector en industrie in de regio gebruikten in 2015 ongeveer 9 Petajoules (PJ) aan aardgas, voor warmte. In 2050 moet dat zijn teruggebracht tot 0 PJ. We stoppen met het gebruik van aardgas.


Woningen

Gemiddeld gaan er tot 2023 in totaal 3590 woningen los van aardgas. Samen met eigenaren en gebruikers gaanwe woningen en gebouwen daar op voorbereiden. We pakken dat gefaseerd aan en kiezen voor toekomstbestendige vervanging. Het Warmtenet Drechtsteden biedt grote kansen voor verduurzaming. We willen zoveel mogelijk woningen op het warmtenet aansluiten.


Bedrijven

Industriële bedrijven gebruiken ook aardgas, soms voor processen die bij zeer hoge temperaturen plaatsvinden. We verwachten dat het Rijk de energiebesparing en -transitie voor deze bedrijven uitwerkt in een eigen energieagenda.


Nieuwbouwwoningen, -kantoren, -bedrijven en utiliteitsgebouwen sluiten we vanaf 1 juli 2018 in principe niet meer aan op aardgas. Ook aardgasnetten worden niet meer vervangen.


Wat gaan we doen tot 2023?

•    Aardgasnetten worden niet meer vervangen. Woningen en gebouwen worden gefaseerd voorbereid op nieuwe energiebronnen en losgekoppeld van het aardgasnet;
•    Nieuwbouw wordt niet meer aangesloten op aardgas, tenzij ...;
•    We stellen met alle betrokkenen een 'Warmtetransitieplan' op. Daarin nemen we een voorlopig eindbeeld en een globale planning op;
•    We realiseren de transitiestappen die nu haalbaar zijn en doen een studie naar oplossingen voor ‘lastige locaties’;
•    Als we daarop eenmaal voorbereid zijn, dan voeren we ook de transitie op lastige locaties uit.
•    Om het hele proces te ondersteunen richten we de projectorganisatie ‘Drechtsteden los van aardgas’ op;
•    Met onze partners werken we aan onderwijs- en trainingsprogramma’s voor het bedrijfsleven en inwoners;
•    We rollen het Warmtenet Drechtsteden uit in Dordrecht en Sliedrecht;
•    We sluiten in een pilot particuliere woningen aan op het Warmtenet;
•    We verkennen ook andere warmtebronnen, waaronder geothermie, en sluiten ook daar op aan;
•    We ontwikkelen een effectieve communicatiestrategie.

Interessante links:

•    PDF-bestandEnergiestrategie Drechtsteden
•    MS Word-bestandSamenwerkingsagenda Klimaatakkoord Drechtsteden 2018

Delen:
LinkedIn