Spring naar inhoud
Logo Gemeentebelastingen en Basisinformatie
Aa  |
Kalender academie


BAG Helder!

Kwijtschelding Helder!
Hoe komen OZB tarieven
tot stand?


Hoe wordt mijn WOZ-waarde berekend?

Hoe kan ik bezwaar maken?


GBD KompasGBD Film


Samen stad aan het water

  • Waarderen onroerende zaken

nieuws

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) is onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en werkt vanuit één kantoor ten dienste van de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

BasisinformatieVisual basisinformatie

Wij hebben toegang tot een grote hoeveelheid informatie, zogenaamde 'big data'. Denk daarbij bijvoorbeeld aan WOZ, BAG, inwoners- en bedrijfsgegevens. Sommige gegevens zijn direct beschikbaar via basisregistraties, terwijl andere informatie als maatwerk geleverd kan worden. De 'big data' is de basis voor onze dienstverlening.

Dienstverleningluchtfoto

Namens vijf gemeenten in de Drechtsteden innen wij vrijwel alle gemeentelijke belastingen. Wij waarderen onroerende zaken, stellen aan de hand daarvan de WOZ waardes vast en behandelen eventuele bezwaar- en beroepschriften. Wij beheren en controleren ruimtelijk gerelateerde informatie en bieden data-analyses en themakaarten aan voor doelgroepen in de Drechtsteden.

Smart Data Center

visual smart data centerDe GBD ontwikkelt een open dataplatform. In deze slimme ontwikkelomgeving komen zowel ruimtelijke gerelateerde informatiezaken als demografische- en belastinginformatie samen. Binnen ons Smart Data Center worden gegevens verzameld, geordend en beschikbaar gesteld aan zowel gemeenten als inwoners.

GBD-Academie®

foto EurekamerBinnen de  GBD-Academie® ontwikkelen wij een kennis- en capaciteitspool omdat wij graag kennis en kunde willen aantrekken en delen. De GBD creëert kansen op het gebied van lerend werken door de opstart van een talentprogramma.