Spring naar inhoud
Logo Gemeentebelastingen en Basisinformatie
Aa  |

Dienstverlening

De GBD gebruikt de hoeveelheid gegevens waarover zij beschikking heeft voor een divers aantal diensten en producten.

visual dienstverleningWij innen namens vijf gemeenten in de Drechtsteden vrijwel alle gemeentelijke belastingen. Tevens waarderen wij alle onroerende zaken, stellen aan de hand daarvan de WOZ waardes vast en behandelen eventuele bezwaar- en beroepschriften.

Op verzoek leveren wij ruimtelijk gerelateerde informatie en data-analyses voor doelgroepen in de Drechtsteden en daarbuiten en maken wij themakaarten die inzicht geven in woon- en leefpatronen in de regio.