Spring naar inhoud
Logo Gemeentebelastingen en Basisinformatie
Aa  |

Smart Data Center

Binnen ons Smart Data Center worden gegevens verzameld, geordend en beschikbaar gesteld aan zowel gemeenten als inwoners.

visual smart data center

Open dataplatform

De GBD ontwikkelt, in navolging van grote gemeenten, een open dataplatform. In deze slimme ontwikkelomgeving komen zowel ruimtelijk gerelateerde informatiezaken als demografische- en belastinginformatie samen.

Ophalen vraag

Er wordt actief gewerkt om de vraag van bestuur, zusterorganisaties, gemeentelijke diensten en private bedrijven, maar ook de zorg, het onderwijs en de woningbedrijven op te halen. Via co-creatie wordt het SmartDataCenter een platform dat door veel partijen benut en geraadpleegd kan worden.