Spring naar inhoud
Aa  |
Home Groeiagenda 2030

Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden

Voor krachtige, economische groei in de Drechtsteden blijft de regio stevig inzetten op goede bereikbaarheid, goed wonen en goed werken. Daarom is samen met colleges en Drechtstedenbestuur de 'Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden' opgesteld. De Drechtsteden willen doorgroeien naar een gebied van meer dan 300.000 inwoners, 30.000 nieuwe banen erbij en 25.000 nieuwe woningen in het gebied realiseren. Daarmee wil de regio zorgen voor goed leven in de Drechtsteden en een krachtige bijdrage leveren aan een sterker Nederland.

Groei agenda 3-2030

De Drechtsteden profiteren nu nog te weinig van het landelijke economische herstel. Het gebied kent een bovengemiddelde sociaal-economische problematiek, een te eenzijdig woningaanbod en de bereikbaarheid loopt tegen zijn grenzen aan. Daardoor komt het voorzieningenniveau (openbaar vervoer, cultuur, uitgaan) onder druk te staan.

In de Drechtsteden liggen mooie kansen en mogelijkheden voor economische groei, die de regio samen met de inzet van gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties op een duurzame en innovatieve manier wil verzilveren:

  • Verbetering van de bereikbaarheid: structurele aanpak van de 'grote flessenhals' in onze regio, de A15, Waterbuspleinen 'opwaarderen' en inzetten op een 'Lightrail' tussen de Drechtsteden en Rotterdam.

  • Spoorzone: forse impuls voor het gebied rond het centraal station in Dordrecht, onder andere door de transformatie van kantoor- naar woonlocaties en verdichting bij het station

  • Campusontwikkeling Leerpark Dordrecht: Leerpark ontwikkelen tot een campus en de Duurzaamheidsfabriek verder ontwikkelen tot dé plek in de regio waar bedrijven en onderwijs samenwerken aan innovatie

  • Westelijke Dordtse Oever: verdere ontwikkeling van het gebied aan de westzijde van de A16, van de Moerdijkbrug tot de Drechttunnel


Voorzitter van het Drechtstedenbestuur, Wouter Kolff: 'De Drechtsteden is een topregio voor innovatie, de logistieke sector en maritieme maakindustrie. We hebben schitterende voorzieningen. Er zit veel potentie in de Drechtsteden, maar om dat goud te verzilveren, moeten we wel slagen maken. Samen met alle partners, we hebben een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid'.

Op 4 juli 2017 presenteerden de Drechtsteden de Groeiagenda 2030 aan de Provincie Zuid-Holland. De Provincie is voor het verwezenlijken van de ambities van de Drechtsteden een belangrijke partner. De Provincie had eerder aangegeven investeringsgeld beschikbaar te willen stellen voor de Drechtsteden, wanneer de regio een concreet bod neerlegt. 
Op 5 oktober 2017 presenteerden Drechtstedenbestuur, de Economic Development Board, Werkgevers Drechtsteden, de Federatie van Ondernemersverenigingen in de Drechtsteden, bedrijfsleven en onderwijs aan Tweede Kamerleden in Den Haag de regio en de opgaven.

Goed leven in de Drechtsteden

Documenten

PDF-bestandGroeiagenda 2030
PDF-bestandGroeiagenda 2030 Ons bod aan de provincie