Spring naar inhoud
Aa  |
Home Nieuws Archief Woonconferentie inspirerende start voor regionale woonvisie

Woonconferentie inspirerende start voor regionale woonvisie

Op 14 september spraken aannemers en ontwikkelaars, corporaties en investeerders, huurders- en bewonersorganisaties, politiek en bestuur met elkaar over wonen in de Drechtsteden, nu en in de toekomst.

De Woonconferentie was de inspirerende start voor een nieuwe regionale woonvisie voor alle Drechtsteden. Het is nodig om een nieuwe woonvisie te maken, want de markt trekt aan en de rolverdeling tussen partners in het wonen verandert. Daarnaast versterkt de Drechtsteden zich als maritieme topregio, waarbij goed wonen een belangrijke voorwaarde is. workshop op woonconferentie Drechtsteden

Flexibele en proactieve visie

De nieuwe woonvisie moet ruimte bieden aan initiatiefnemers en marktpartijen. Het overstijgt het niveau van de afzonderlijke gemeenten en vormt een integrale visie voor alle Drechtsteden. In de nieuwe visie wordt breed gekeken, niet alleen naar nieuw te bouwen, maar juist ook naar de bestaande woningvoorraad. En niet alleen naar woningen, maar ook naar de woonomgeving en voorwaarden voor goed wonen zoals zorg en buitenruimte.

Gezamenlijk de opgave bepalen

Op de Woonconferentie spraken 125 deelnemers over de opgave die er ligt. Woonvisie DrechtstedenAan de orde kwamen vragen als hoe presenteren we de bestaande kwaliteiten van de Drechtsteden? Waar liggen de kansen voor unieke woonmilieus en hoe mobiliseren we de kracht in bestaande woonwijken? Wat zijn belangrijke wooninnovaties die ook in de Drechtsteden passen en hoe zorgen we voor meer investeringen?

Lef hebben en uitproberen

Woonvisie DrechtstedenDe aanwezigen waren het erover eens dat de Drechtsteden een uitstekende woonregio is met veel mogelijkheden. De uitdaging is deze kansen beter te benutten. Er is opgeroepen om lef te hebben en vooral uit te proberen. En om als overheid, markt en maatschappelijke organisaties samen op te trekken.

Hans Tanis portefeuillehouder WonenRegionaal portefeuillehouder Wonen Hans Tanis: "De ontwikkelingen rond wonen in de Drechtsteden kennen veel kansen en uitdagingen. Daarin staan we samen sterk. Ik ben erg blij dat zoveel belangrijke spelers op woongebied hun kennis, ervaring, ideeën en ambities hebben gedeeld. Er ligt nu een goede basis om samen aan de slag te gaan met de Woonvisie. Ik verheug me erop!"

Wat kunt u doen?

Medio 2017 moet de Woonvisie staan. Om de visie tot een succes te maken hebben we zo veel mogelijk kennis nodig, niet alleen uit gemeentes en overheden, maar juist uit de markt. Bent u of kent u een partij die zeker rond de tafel moet zitten? Neem dan contact op met de projectleider van de Woonvisie, Jeroen Laven (Jeroen.laven@stipo.nl)