Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Drechtwerk, Dordtse Poorten en SDD starten Perspct

Jongen leert lassenMeer mensen aan het werk. Dat is het doel van Perspct, een nieuwe samenwerking van Drechtwerk, Penitentiaire Inrichting Dordtse Poorten en Sociale Dienst Drechtsteden. Vanaf eind november 2018 worden ex-gedetineerden en Drechtwerkers, die zelf moeilijk aan werk komen, begeleid naar een betaalde baan.


De deelnemers aan Perspct, een samenvoeging van perspectief en respect, krijgen opleidingen en begeleiding, en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Na het succesvol doorlopen van het traject hebben zij in veel gevallen uitzicht op een betaalde baan. Deelnemers starten met trainingen werknemersvaardigheden, zoals samenwerking, kennis, houding en gedrag. Daarna volgen beroepsgerichte opleidingen die aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. De deelnemers uit de Dordtse Poorten zitten in de laatste fase van hun detentie en moeten een strenge selectieprocedure doorlopen; alleen degenen die zeer gemotiveerd zijn en geen gevaar voor de omgeving vormen, kunnen aan dit project meedoen.


Zelfstandig leven opbouwen

Portefeuillehouder Werk en Inkomen Peter Heijkoop: “Ik juich deze samenwerking van harte toe. We willen dat iedereen een zelfstandig leven kan opbouwen. We blijven daarom steeds nieuwe initiatieven bedenken om ook mensen die moeilijk aan werk komen aan een betaalde baan te helpen. Bij de gedetineerden start deze begeleiding al voordat zij vrij komen, zodat ze na hun vrijlating een grotere kans op een baan hebben en niet afhankelijk worden van een uitkering. Werk en regelmaat verkleinen meteen het risico op terugval.”


Samenwerken

In de Drechtsteden wordt steeds vaker samen gewerkt om specifieke groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, te begeleiden naar een betaalde baan. Zo startte in 2016 Baanbrekend Drechtsteden, waarin UWV, Randstad en SDD participeren en jaarlijks zo’n 1500 mensen aan werk helpen.
Ook Drechtwerk en de SDD zijn in het afgelopen jaar intensiever gaan samenwerken. De groep die nu nog in de Sociale Werkvoorziening werkzaam is, heeft zeer veel moeite een reguliere baan te vinden. Door de samenwerking krijgen medewerkers leerwerktrajecten, werkstages en persoonlijke begeleiding, waardoor zij gemotiveerder en goed opgeleid bij een werkgever binnen komen.

Delen:
LinkedIn