Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Inkoop Nieuwe Stijl bespaart € 30 miljoen

euro'sHet Servicecentrum Drechtsteden (SCD) heeft in de jaren 2013 en 2014 voor zijn klanten een besparing gerealiseerd op de inkoop van ruim € 30 miljoen. Eind 2012 stemde het Drechtstedenbestuur in met “inkoop nieuwe stijl”. In het voorstel werd toen een aanbestedingsresultaat van € 20 à € 30 miljoen voorzien over een periode van drie jaar. In de praktijk is met de nieuwe werkwijze die doelstelling al na twee jaar behaald.

Inkoop Nieuwe Stijl

Team Inkoop van het SCD begeleidt klanten (de zes Drechtstedengemeenten en de gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden, Dienst Gezondheid en Jeugd, Omgevingsdienst en de Regionale Ambulance Dienst) bij aanbestedingen en is betrokken bij het inkoopmanagement. In 2012 constateerde het SCD dat team Inkoop in slechts 14% van alle inkooptrajecten betrokken werd. De inschatting
Was dat grote inkoopvoordelen konden worden behaald door meer regionaal aan te besteden en team Inkoop in een vroegtijdig stadium te betrekken.

In het kort houdt Inkoop Nieuwe Stijl in: een proactieve en planmatige aanpak van inkoop, professioneel contractmanagement en heldere inkoopprocessen. Voor het invoeren van de nieuwe werkwijze werd de formatie uitgebreid met twee inkoopadviseurs en een contractmanager. Daarnaast is er geïnvesteerd in ondersteunende systemen voor inkoop en contractmanagement.

“Die aanpak heeft zo goed gewerkt dat al na twee jaar een besparing is bereikt van € 30.000.000,- ten opzichte van de begrote kosten. Het overgrote deel van die besparing komt direct ten gunste van de klantorganisaties”, stelt regionaal portefeuillehouder bedrijfsvoering, Henk Mirck, tevreden vast.

Niet alleen goedkoop

Bij het invoeren van Inkoop Nieuwe Stijl kreeg het SCD naast financiële doelstellingen ook maatschappelijke doelstellingen mee. Er moet ook gelet worden op kwaliteit, onder meer uitgedrukt in de duurzaamheidsaspecten people, planet and profit. Het streven is steeds 100% duurzaam aanbesteden. Waar mogelijk moet Social Return On Investment worden opgenomen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. In 84% van de trajecten voor inkoop en aanbestedingen is dat in 2014 ook daadwerkelijk gebeurd. Daarnaast  is er bij het merendeel van de opdrachten uitdrukkelijke aandacht voor lokaal/regionaal ondernemerschap.

Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) heeft in de jaren 2013 en 2014 voor zijn klanten een besparing gerealiseerd op de inkoop van ruim € 30 miljoen. Daarbij is ook meer nadruk gelegd op kwaliteitsaspecten als duurzaamheid, Social Return on Investment en lokaal/regionaal ondernemerschap.

Delen:
LinkedIn