Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Drechtsteden: één miljard euro in 'investeren in vernieuwen'

Er komt één ongedeelde Regionale Investeringsagenda. Dit is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, regio Holland Rijnland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel. Samen hebben zij deze agenda uitgezet, waarbij de Drechtsteden circa één miljard euro investeren.

Premier Rutte aan het woordRegionaal portefeuillehouder Economie Richard Korteland: "Voor de Drechtsteden biedt de Regionale Investeringsagenda concrete kansen. De Investeringsagenda biedt een nationaal platform om de ambities van en investeringen door de Drechtsteden van circa één miljard euro in de etalage te zetten. De investeringsagenda geeft aan hoe de Drechtsteden concreet bijdragen aan de regionale economische (maritieme) groei én aan de BV Nederland."

Projecten
Projecten als de Westelijk Dordtse Oever, Spuiboulevard, uitbreiding van het Warmtenet naar Papendrecht, aanpak van het A16/N3 knooppunt, het MKB katalysatorfonds en de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek als nationaal erkend fieldlab zijn de meest aansprekende voorbeelden.

Bereikbaarheid en mobiliteit
Op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit gaan zich coalities vormen waardoor meer publieke en private kracht wordt gevormd om infrastructurele knelpunten aan te pakken en ambities te realiseren. Denk aan de verbetering van het A15-traject Papendrecht-Gorinchem en de verlenging van de Merwede-Lingelijn als één van de opties voor een concrete invulling van een lightrail verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht.

Energietransitie
Maar ook de energietransitie (wind-, zon- en geothermie) bieden mogelijkheden om in een bundeling van middelen, kennis en kracht een beroep te doen op cofinanciering van Rijk, 'Brussel' en private beleggingsfondsen.

Tot slot: de PDF-bestandRegionale Investeringsagenda stopt niet vandaag. Te verwachten en belangrijke investeringen, zoals op het gebied van Waterveiligheid, geven de Drechtsteden ingangen om innovaties die in dit deltagebied worden ontwikkeld extra (wereldwijde) aandacht te geven.

Lees voor meer informatie ook het PDF-bestandgezamenlijke persbericht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en de Drechtsteden.

 

PDF-bestandMediaoverzicht - Foto's
Delen:
LinkedIn