Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Samen met bedrijfsleven voor het vestigingsklimaat Drechtsteden

Samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ‘keihard’ werken aan het vestigingsklimaat. Dat is de hoofdconclusie van het werkbezoek dat regiobestuurder André Flach bracht aan het Alblasserdamse bedrijf Oceanco.


Onlangs bezocht André Flach vanuit zijn rol als vicevoorzitter van het Drechtstedenbestuur en verantwoordelijk voor het vestigingsklimaat in de regio, de jachtbouwer Oceanco. Hij sprak daar met CTO Arie van Andel en een aantal andere vertegenwoordigers van het bedrijf.


'Cross sectorale' innovaties

Er werd vooral gesproken over het belang van goed MBO- en HBO-onderwijs, over bereikbaarheid en over innovatiestimulering. Flach en Van Andel benadrukten het belang van samen optrekken rond deze onderwerpen. Zo kwamen aan de orde de concrete plannen om het MBO- en HBO-onderwijs te versterken en de regionale ondersteuning van 'cross sectorale' innovaties door bedrijven in de regio. Oceanco wil hier ook graag een bijdrage aan leveren.


Regionaal vestigingsklimaat

"Wij zijn ontwikkelaar van grote innovatieve superjachten in de lengte van 80 tot 140 meter ", zegt Arie van Andel, CTO van Oceanco. "Het bouwen van zo'n jacht moet voor de klant een beleving op zich zijn.

We behoren tot de wereldtop in ons segment en zetten alle zeilen bij om dat te blijven en onze positie te versterken. Een goed regionaal vestigingsklimaat is daarbij voor ons van levensbelang. Het versterken van een innovatief ecosysteem, waarin allerlei toeleveranciers in de directe omgeving betrokken zijn, is cruciaal voor Oceanco als vestigingsvoorwaarde in de Drechtsteden. Op dit moment hebben we ruim honderd toeleveranciers in dit gebied en we willen dit graag verder uitbouwen.”


"De overheid en bedrijven hebben een gezamenlijk belang. Dat geldt voor zowel het vestigingsklimaat als een goede samenwerking" zegt Flach. Van Andel benadrukte tot slot dat het voor de top van het bedrijfsleven van grote betekenis is dat de gemeenten in de Drechtsteden intensief blijven samenwerken op het gebied van economie en mobiliteit. “Op deze onderwerpen uit elkaar vallen in bestuurlijke versplintering zou slecht zijn voor de concurrentiepositie van dit gebied en het bedrijfsleven.”


bedrijfsbezoek Oceanco Andre Flach Drechtsteden


v.l.n.r. Hans Goossensen (Opdrachtgever Groeiagenda Drechtsteden/directeur Gemeente Dordrecht), Andre Flach (vice-voorzitter Drechtstedenbestuur en Regioportefeuillehouder Economie, Arie van Andel (CTO Oceanco), Marianne Vogelenzang (Bedrijvencontactfunctionaris gemeente Alblasserdam), Karin van den Berg (Adviseur Public Affairs Drechtsteden)


Delen:
LinkedIn