Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Afschaffing en versoepeling van eigen bijdragen Wmo

Drs. C.M.L. (Karin) LambrechtsInwoners van de Drechtsteden die via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een beroep doen op individuele begeleiding of groepsbegeleiding, betalen daar voortaan geen eigen bijdrage meer voor. Dit heeft het Drechtstedenbestuur besloten.

Het schrappen van de eigen bijdrage scheelt voor mensen die er gebruik van maken rompslomp en geld. Afhankelijk van de individuele situatie kan het van een klein bedrag tot wel honderden euro's per maand schelen. Mogelijk volgen er nog meer versoepelingen. Het Drechtstedenbestuur wil voorkomen dat mensen vanwege de eigen bijdrage afzien van ondersteuning die ze nodig hebben. De maatregel gaat per direct in.

Tot 2014 bestond er een compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Na het afschaffen van die regeling en de overdracht van voorzieningen naar de Wmo, gingen vooral voor midden- en hogere inkomens de eigen bijdragen fors omhoog. Het lijkt erop dat om die reden klanten ondersteuning zijn gaan mijden.

'Daarom hebben we nu besloten de eigen bijdrage voor een aantal voorzieningen te schrappen', zegt Karin Lambrechts, in het Drechtstedenbestuur verantwoordelijk voor de Wmo. 'Het gaat er ons om dat mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.'

Inwoners van de Drechtsteden die via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een beroep doen op individuele begeleiding of groepsbegeleiding, betalen daar voortaan geen eigen bijdrage meer voor. Dit heeft het Drechtstedenbestuur besloten.

Delen:
LinkedIn