Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Drechtstedendinsdag morgen in Landvast Alblasserdam

logo DrechtstedenDrechtstedendinsdag, de maandelijkse overlegdag van
bestuurders en raadsleden in de Drechtsteden, vindt op 7
oktober plaats in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam.

Themabijeenkomst

Van 17.00 tot 18.00 uur is er een presentatie over het thema
Waterveiligheid. Tijdens die openbare bijeenkomst wordt een toelichting
gegeven op de betekenis van het Deltaprogramma 2015 voor de
Drechtsteden.

Carrousels en Drechtraad

Om 19.35 uur starten drie Carrousels, vergaderingen waar raadsleden onderling overleggen. De Carrousel Bestuur en Middelen buigt zich over een kredietaanvraag voor de herinrichting van het gebouw van de Sociale Dienst Drechtsteden aan de Hellingen in Dordrecht. Onder meer de decentralisatieopgaven vergen extra menskracht en dus ook meer werkruimte. Ook de ondersteuning van de Drechtraad in de vorm van een regiogriffie komt aan de orde. Als de Carrousel de Drechtraad adviseert dit onderwerp als hamerstuk te behandelen, wordt het later op de avond in de Drechtraad vastgesteld. Wanneer nadere discussie is gewenst komt het op de agenda van de Drechtraad van 4 november.

In de Carrousel Sociaal wordt de invoering van de Participatiewet in 2015 besproken. Om 21.15 uur, begint een integrale Carrousel waarin het uitvoeringsprogramma wordt besproken. Het uitvoeringsprogramma is een concrete vertaling in werk en middelen van het Raadsprogramma ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio. Raadsprogramma en uitvoeringsprogramma vormen tezamen het regionaal Meerjaren Beleidsplan. In de Integrale Carrousel wordt ook gesproken over het idee om af en toe thematafels te organiseren in een Carrousel, waar behalve raadsleden ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld kunnen aanschuiven. Dat zou recht doen de inbreng die externe partijen hebben gehad bij de samenstelling van het Raadsprogramma.

Tijdens een informatieve bijeenkomst worden raadsleden van de gemeenten in de regio Zuid-Holland geïnformeerd over de rapportages over de Dienst Gezondheid en Jeugd.

De vergadering van de Drechtraad begint om 22.05 uur en duurt naar verwachting tot 22.30 uur. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een wijziging van het beleidsplan en de beleidsregels schuldhulpverlening, met de detailhandelsvisie en eventueel met de verordeningen inzake de ondersteuning van de Drechtraad.

Spreekrecht Carrousel

Tijdens de Carrousels kunnen inwoners maximaal 5 minuten per persoon (met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers samen) het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan en over andere onderwerpen, voor zover dit binnen de vergadertijd past. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenminste één dag voor de vergadering aan de coördinerend griffier via regiogriffie@drechtsteden.nl Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.
De vergaderstukken zijn te raadplegen via de website: www.drechtraad.nl

Drechtstedendinsdag, de maandelijkse overlegdag van bestuurders en raadsleden in de Drechtsteden, vindt op 7 oktober plaats in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam.

Delen:
LinkedIn