Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Subsidie voor warmtenet Sliedrecht

De Drechtsteden feliciteren de gemeente Sliedrecht met het besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) om subsidie toe te kennen aan de uitrol van een warmtenet in de wijk Sliedrecht Oost.

Het aansluiten van met name grondgebonden woningen op een warmtenet is financieel kostbaar. Daarom is steun in de vorm van een subsidie van de Rijksoverheid erg welkom. In Sliedrecht kan daarmee het warmtenet versneld worden uitgerold. Dit is goed nieuws voor de Drechtsteden, waar alle gemeenten samen werken aan een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Met deze subsidie kan de gemeente de aardgasaansluitingen in bestaande gebouwen en woningen in de wijk vervangen door een alternatieve duurzame warmtevoorziening. Tegelijkertijd pakt de gemeente de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk aan.

De lessen die in Sliedrecht worden opgedaan op het gebied van communicatie en participatie, integrale wijkvernieuwing, techniek en financiën zijn voor andere gemeenten in de regio alsook in de rest van het land waardevol.

Het ministerie van BZK heeft 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. 75 gemeenten dienden een aanvraag in, waaronder de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht.

Vanwege de vele goede aanmeldingen is de aanvraag van Dordrecht helaas niet toegekend, maar ook in de wijk Crabbehof wordt de komende tijd verder gewerkt aan het realiseren van aardgasvrije woningen.

Binnen de Drechtsteden werken 30 partners samen om de Drechtsteden energieneutraal te maken. Bedrijven, organisaties en de Drechtstedengemeenten hebben hiervoor de 'Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden 2050 Energieneutraal' ondertekend en een gezamenlijke aanpak ontwikkeld: de Energiestrategie Drechtsteden. Naast het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen staan ook energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie op de agenda.

logo energiestrategie Drechtstedenlogo energiestrategie Drechtsteden

Delen:
LinkedIn