Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Reactie op onderzoeksrapport Planbureau voor de Leefomgeving

Reactie namens de Drechtsteden gemeenten op het rapport 'Technisch en economisch potentieel voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in de regio Drechtsteden' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De Drechtsteden zijn PBL erkentelijk voor het onderzoeken van de mogelijkheden en kosten van een aardgasvrije gebouwde omgeving in de Drechtsteden.


Voor de Drechtsteden is dit een zeer nuttig onderzoek. Het vormt de basis – naast onderzoeken van onze belangrijkste stakeholders  - voor de nader uit te werken Transitievisie Warmte, geeft ons inzicht in de meest kosteneffectieve mogelijkheden voor een aardgasvrije gebouwde omgeving en vormt de basis voor gesprekken met gebouweigenaren om te komen tot uitvoeringsplannen.


Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Drechtsteden is dat het alternatief voor aardgas voor iedereen maatschappelijk aanvaardbaar en  toegankelijk moet zijn. Iedere gebouweigenaar, bewoner en andere eindgebruiker moet de overstap naar aardgasvrij kunnen maken. We willen dat bewoners een betaalbare energierekening houden en geen onevenredige last leggen op mensen met een kleine beurs. Bovendien willen we dat alle bewoners het op een comfortabele manier warm genoeg kunnen krijgen.


Om te komen tot het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving is het belangrijk dat het Rijk aangeeft welke beleidsinstrumenten zij daarvoor inzet. We roepen het Rijk dan ook op om te komen met middelen om de energietransitie betaalbaar te maken voor onze inwoners en voor de gemeenten om het uit te voeren.


Een inhoudelijke reactie op het rapport is te vinden op pagina 95/96: Nawoord regio Drechtsteden.


Persbericht Planbureau voor de leefomgeving over het onderzoeksrapport.

Delen:
LinkedIn