Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem

Regio Drechtsteden-Gorinchem ontvangt Regio Deal van 22,5 miljoen euro

De regio Drechtsteden-Gorinchem heeft van het rijk 22,5 miljoen euro gekregen om onder andere het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt in het gebied. Maar ook is de Regio Deal-subsidie voor verbetering van oevers, woningbouw en om bedrijven te laten innoveren. Het geldbedrag is samen met de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar aangevraagd.

 

De overheden willen met het geld projecten opzetten om meer opleidingen in het hoger onderwijs aan te bieden en meer studenten te verleiden voor het beroepsonderwijs te kiezen. Concreet wordt er ingezet op de verdere ontwikkeling van het Leerpark in Dordrecht en de Regionale Innovatie- en Beroepencampus in Gorinchem. Tientallen bedrijven in de regio gaan aan de slag met innovatiethema’s bijvoorbeeld op het gebied van energie/duurzaamheid en waterveiligheid.

Andere projecten richten zich op het aantrekkelijk maken van de oevers voor werken, wonen en recreëren o.a. met een getijdenpark en door maritiem erfgoed bereikbaar en toegankelijk

te maken. Hiervoor worden bedrijven verplaatst, woningbouwprojecten opgestart en wordt gekeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden over water zoals de inzet van watertaxi’s.

 

Wouter Kolff, voorzitter van de Drechtsteden is zeer tevreden met de deal: “Onze maritieme regio is volwassen geworden en claimt samen met Gorinchem een sterke positie als poort van de randstad. Samen hebben we een krachtige ambitie ontwikkeld om onze sociaal-economische positie te verbeteren. Ik ben trots op de manier waarop we ons vandaag de dag presenteren. Hiermee kunnen we vooruit!”

 

André Flach, vicevoorzitter regio Drechtsteden, verantwoordelijk voor externe betrekkingen en de indiening van de Regio Deal: “Het is geweldig dat we 22,5 miljoen van het Rijk toegekend hebben gekregen. Dit komt op het juiste moment. Nu kunnen we eindelijk echt werk maken van de verrommelde rivieroevers van de Noord, de Merwede en de Waal. En kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven innoveren en meer jongeren via een passende opleiding werk vinden bij onze werkgevers!”

 

Hoe verder

Overheden, bedrijfsleven en onderwijs hebben de handen ineengeslagen om deze miljoenen naar de regio te halen. De komende maanden gaan de overheden samen met onder meer scholen en bedrijven en het Rijk afspraken maken over hoe de miljoenen precies ingezet gaan worden.

 

Regio Deal

De Regio Drechtsteden-Gorinchem is een van de 26 regio’s die aanspraak deden op de in totaal 180 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt in de vorm van Regio Deals.Dit element is geblokkeerd

U heeft er (nog) niet voor gekozen om cookies op deze website te accepteren. Het element dat hier zou verschijnen maakt gebruik van deze cookies en hebben we daarom voor u geblokkeerd. Meer infoBETROKKEN EN ZELFBEWUST! 


video
De propositie Regio Deal is ingediend door de Triple Helix-stuurgroep Regio Deal met volledig commitment op financiën én uitvoeringskracht van de betrokken publieke partners: de gemeenten van de regio Drechtsteden, de gemeente Gorinchem en provincie Zuid-Holland. De propositie wordt bovendien actief ondersteund door bedrijfsleven (werkgevers Drechtsteden, Federatie ondernemersverenigingen Drechtsteden, de Industriële Kring Gorinchem, diverse beeldbepalende bedrijven), onderwijs (InHolland, Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool, Da Vinci College, de vo-, vmbo- en mbo-scholen in Gorinchem e.o.), zorgorganisaties (Albert Schweitzer ziekenhuis, Rivas Groep), overheden (de gemeenten Altena, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe), regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Economic Development Board Drechtsteden en Economic Board Zuid-Holland. Bij de voorbereidingen van deze propositie waren tal van partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en het maatschappelijk middenveld betrokken. 


De regio Drechtsteden en de functionele regio Gorinchem beschikken over hetzelfde DNA. Bevolkingsopbouw en -samenstelling, economisch profiel, arbeidsmarkt en de ligging in een groene omgeving komen sterk overeen. We hebben dezelfde ambities en knelpunten te overwinnen in het succesvol aanpakken van onze maatschappelijke opgaven. Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie, bevestigt dit in zijn rapport ‘De organisatie van openbaar bestuur en regionaal economische ontwikkeling in Zuid-Holland: "om het ruimtelijk economisch potentieel goed te benutten is het zaak over gemeentegrenzen heen samen te werken en schaalvoordelen te behalen". Ook de minister van BZK onderstreept het belang van regionale samenwerking in ons gebied.


Met de Regio Deal zijn we in staat om nieuwe verbindingen te leggen, anders samen te werken en initiatieven die bijdragen aan de brede welvaart in onze regio’s te versnellen. Wij geven hier graag samen met het Rijk invulling aan.

We zien uit naar het vervolg!Lees PDF-bestandhier de volledige propositie die op woensdag 27 november is ingediend.Delen:
LinkedIn