Spring naar inhoud
Aa  |
Home Regionale ambities

Regionale ambities

Door samen te werken kunnen de Drechtsteden méér doen met minder. Maar, nog belangrijker: samen bouwen de Drechtsteden aan een sterke regio, waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.

Hoe de samenwerking vorm krijgt, verschilt per onderwerp. Soms houden de zeven gemeenten elkaar slechts op de hoogte en wisselen ze kennis uit. Een andere keer vindt er meer regionale coördinatie plaats of worden zaken ook echt besloten en uitgevoerd op regionaal niveau.

Hoe dan ook, alle successen zijn gezamenlijke successen. De samenhang is zo groot dat iedere lokale prestatie bijdraagt aan het totale gebied.

De gedeelde ambities van de Drechtsteden zijn vastgelegd in het PDF-bestandregionaal Meerjarenprogramma 2014-2018, dat tot stand is gekomen in nauw overleg met partners in het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en andere overheden. Binnen dit programma werken de Drechtsteden samen aan: 

Regionale ambities Drechtsteden 2014-2018

Binnen de drie ambities zijn negen speerpunten benoemd.