Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Bureau Drechtsteden

Bureau Drechtsteden

Bureau Drechtsteden is het centrale regiebureau dat het bestuur van de Drechtsteden ondersteunt bij de totstandkoming van de beleidsprogramma's. Het bureau stuurt op de programmering van het regionaal beleid, adviseert het Drechtstedenbestuur en co├Ârdineert bovenregionale activiteiten.

De gedeelde ambities van de Drechtsteden zijn vastgelegd in het Regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018. Dit programma is tot  stand gekomen in nauw overleg met partners in het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en andere overheden. Het Regionaal Meerjarenprogramma heeft geleid tot een sterkere focus op de opgaven, kansen en mogelijkheden voor het Drechtsteden-gebied: de Groeiagenda 2030: Goed Leven in de Drechtsteden! In de komende jaren willen de gemeenten voor krachtige, economische groei van de regio stevig (blijven) inzetten op goed wonen, goede bereikbaarheid en goed werken.