Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Bureau Drechtsteden Bedrijfsvoeringsagenda

Bedrijfsvoeringsagenda

Bureau Drechtsteden is nauw betrokken bij het formuleren van gemeentelijke en regionale bedrijfsvoering ambities. Zo hebben we het afgelopen jaar samen met de gemeenten de Regionale Bedrijfsvoeringsstrategie opgesteld. De strategie is gericht op meer daadkracht, minder belemmeringen en snellere besluiten en uitvoering en bestaat uit 3 pijlers: Betrouwbare en passende bedrijfsvoering, Goed Werkgeverschap en Toekomstbestendige organisatie en informatie.

 Regionale Bedrijfsvoeringsagenda