Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Wij zijn de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Een organisatie die met passie werkt voor de Drechtsteden. De Drechtsteden zijn zeven gemeenten die samen een aaneengesloten stedelijk gebied vormen aan de zuidrand van de Randstad. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht werken in dit verband samen.


Water is dé verbindende factor van de Drechtsteden: de drie rivieren Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas komen samen in het hart van de regio bij het drierivierenpunt. De gemeenten hebben bovendien allemaal een oorsprong aan het water en zijn van oudsher specialisten in de maritieme sector. Het is ook een regio waar oog is voor elkaar. Met (extra) zorg voor mensen die dit nodig hebben. Waar iedere inwoner naar vermogen meedoet in de samenleving, en waar stevig wordt ingezet op (arbeids-)participatie. Onze regio zet in op armoedebestrijding, passend onderwijs en kansen creëren en pakken op de arbeidsmarkt. De gemeenten hebben ieder een eigen identiteit en vormen met elkaar een gebied van ongeveer 270.000 inwoners die zich sterk met hun gemeente verbonden voelen.


Een unieke bestuurlijke aanpak

De gemeenten werken onder het motto 'Samen stad aan het water' intensief samen aan een leefbare regio, die zich ontwikkelt en groeit. De GRD is hierbij sinds 8 maart 2006 de uitvoeringsorganisatie die zorgt voor uitvoering van taken die door de Drechtstedengemeenten zijn opgedragen of overgedragen.

De taken van de GRD worden uitgevoerd door zes dochterorganisaties:
• Bureau Drechtsteden
• Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
• Ingenieursbureau Drechtsteden
• Onderzoekcentrum Drechtsteden
• Sociale Dienst Drechtsteden
• Servicecentrum Drechtsteden

We hebben samen ongeveer 800 medewerkers en een PDF-bestandgezamenlijke begroting van ruim € 298 miljoen.

Het algemeen bestuur van de GRD wordt gevormd door de Drechtraad. Dat is uniek in bestuurlijk Nederland. De GRD vormt namelijk de enige gemeenschappelijke regeling waarvan het algemeen bestuur bestaat uit raadsleden. De Drechtraadsleden worden niet rechtstreeks gekozen, maar iedere fractie van de zes gemeenteraden heeft één vertegenwoordiger in de Drechtraad. Extra bijzonder is dat elk lid zijn eigen ‘stemgewicht’ heeft. Hoe zwaar zijn of haar stem in de Drechtraad weegt, hangt af van het aantal stemmen dat zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft behaald. Zo heeft de Drechtraad een directe verbinding met de gekozen gemeenteraden.

De dochters worden gezamenlijk aangestuurd door het Drechtstedenbestuur en het Management Team Drechtsteden, maar opereren zoveel mogelijk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, kracht en expertise. Dit om de inwoners van de regio en gemeenten effectief, efficiënt en innovatief van dienst te zijn.