Werken

Werken

Door slim in te spelen op de economische groei, kunnen we de positie van de regio verbeteren. We zetten in op een aantrekkelijk woningaanbod, betere bereikbaarheid én op zo'n 30.000 nieuwe banen. Die ambitie maken we waar door extra in te zetten op de ontwikkeling van werklocaties en door bestaande en nieuwe bedrijven te ondersteunen bij hun groei en innovatie. Ook zorgen we ervoor dat de beroepsbevolking goed is toegerust op de banen van nu en van de toekomst. We willen een goede aansluiting tussen het onderwijs en de behoefte van werkgevers.

Groei en innovatie

De regio heeft een sterke maakindustrie. Die sector is zich aan het vernieuwen tot een kennis gedreven, internationaal concurrerende industrie. Dat levert nieuwe, andere banen op. Groei zien we daarnaast ook in de zorgsector, de logistiek, en in de technische sector (bouw, ICT). We willen bedrijven in de groeisectoren zo goed mogelijk faciliteren. Daarop ontwikkelen we bedrijventerreinen, versterken we de netwerken in de regio en stimuleren we innovatie vanaf het prille begin tot productie in de regio.


 


Menselijk kapitaal

Met de groei van de economie, neemt de vraag naar menselijk kapitaal toe. De behoefte aan vakmensen is het grootst. Er komen tot 2030 ruim 14.000 banen bij op MBO-niveau en zo'n 10.000 op HBO niveau. We investeren daarom in het versterken van het hoger onderwijs en het aantrekkelijker maken van de regio voor hoger opgeleiden. We zorgen ervoor dat de MBO opleidingen zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte van werkgevers en geven met techniekpromotie een extra impuls aan de instroom in (technische) kansrijke beroepen.

Onze prioriteiten?

Interessante links

  • Deel op social media: