Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Beroepsbevolking doorontwikkelen

We willen dat de beroepsbevolking is toegerust voor banen in onze regio, nu en in de toekomst. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat het onderwijs goed aansluit op de behoefte van werkgevers. Daarom halen we actief informatie op bij werkgevers en bundelen we hun vragen. Vervolgens stimuleren we een match met het aanbod van onderwijsinstellingen binnen en buiten de regio.


Sterk MBO

Omdat de arbeidsmarkt daarom vraagt, willen we ook het vakmanschap in het MBO versterken. Verder promoten we techniek onder 2- tot 18-jarigen. Zo geven we een impuls aan de instroom in (technische) kansrijke beroepen en verzilveren we MBO-banen in onze groeisectoren.


Hoger onderwijs

We werken actief en intensief samen met partners om meer hoger opgeleiden aan de regio te binden en voor de regio te behouden. Dat doen we door:
•    versterking van het bestaand hoger onderwijs;
•    het aantrekken van vraaggerichte 2-jarige Associate degree’s;
•    het realiseren van een 4-jarige HBO (dependance van bestaande hogescholen)

Interessante links:

•    HBO Drechtsteden
•    Da Vinci MBO
•    Wellant MBO
•    Metalent

Delen:
LinkedIn