Wonen

Wonen

De Drechtsteden maken werk van aantrekkelijk wonen. We zetten in op de bouw van zo'n 25.000 extra woningen in de komende jaren. Want in 2030 wonen in de Drechtsteden naar verwachting meer dan 300.000 mensen. Zij verdienen een comfortabele woning, in een gezonde omgeving. Op een steenworp afstand van Rotterdam en met alle benodigde voorzieningen om de hoek.

Nieuwe woonmilieus

We zijn klaar voor nieuwe woonmilieus. Wat ons betreft in de vorm van experimentele en duurzame bouw, voor studenten en voor huishoudens met hoge inkomens. Want voor hen hebben we op dit moment onvoldoende aanbod. En dat terwijl we in de komende jaren een groeiend aantal banen en studenten verwachten.

Bijzondere woningbouwlocaties

Voor nieuwe woningbouw bieden we bijzondere ruimte aan, in gemeenten met elk hun eigen karakter. Bijvoorbeeld langs de rivieroevers, in het groen en dichtbij de spoorzones in Dordrecht en Zwijndrecht. Verder bieden voormalig scheepsbouwlocatie 'De Stadswerven' en kantoren die we slopen tussen binnenstad en centraal station nieuwe, bijzondere mogelijkheden.

Verduurzamen

We verduurzamen onze bestaande woningmarkt. Woningen en bedrijven worden geleidelijk aan niet meer met aardgas verwarmd, maar op een duurzame manier. Bijvoorbeeld via een warmtenet, aangevuld met eigen energieopwekking. Door aanpassing van bestaande woningen hebben onze inwoners uiteindelijk niet alleen andere, maar ook minder energie nodig.

Onze prioriteiten?

  • Nieuwbouw voor het hogere segment.
  • Ontwikkelen bijzondere woonlocaties.
  • Toekomstbestendige en energiezuinige woningvoorraad.

Interessante links

  • Deel op social media: